REGULAMIN SKLEPUDefinicjeRegulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem Mazaje.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.

Sprzedawca – Kachelteam Małgorzata Ewa Kachel z siedzibą:
ul Perkusyjna 47
51-531 Wrocław, NIP 8961132735, REGON: 020220950, GIODO: 136756. BDO 000396757

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem Mazaje.pl

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do CEiDG dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem Mazaje.pl

Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.

Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:

sprzedaż towarów, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna
Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje dekoracje do domu.
Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie Mazaje.pl

Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: bok@artpasaz.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 881 31 71 81

Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.

Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, należy zgłaszać na adres mailowy sklepy@artpasaz.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 881 31 71 81.

Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Przyjmowanie i realizacja zamówieńUżytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę przez formularz zamówienia indywidualnego (produkty na wymiar) lub bezpośrednio na stronie Sklepu poprzez koszyk Mazaje.pl.

W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
wyboru produktu lub usługi,
wyboru sposobu dostawy,
wyboru sposobu płatności.

Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest automatyczna wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.

Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.

Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia.

Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
Do momentu realizowania zamówienia tj. do czasu przekazania zamówienia do realizacji Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
Aby dokonać zmian w zamówieniu / wycofaniu zamówienia należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny w sklepie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail sklepy@artpasaz.pl lub telefonicznie pod numerem 881 31 71 81.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Po zmianie statusu na przyjęte do realizacji - zamówienie niezwłoczne przekazywane jest do produkcji.

W przypadku gdy produkt zamówiony był personalizowany - czyli wykonywany w/g wytycznych klienta (nie zakupiony poprzez koszyk sklepu) nie ma możliwości dokonania już zmiany w projektach.
W przypadku rezygnacji z realizacji dekoracji personalizowanej już po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do produkcji sklep pobiera 50% opłaty produkcyjnej i zwraca klientowi przedpłatę pomniejszoną o tą wartość.

Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem maila na adres: sklepy@artpasaz.pl

Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawyCeny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zawierają należne podatki. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające podatek VAT
Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.

Sklep ma prawo do:
zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.

Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.

Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski/ za granicę:
przelew elektroniczny - Przelewy24.pl
przelew tradycyjny bankowy

Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru.

Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.

Terminy realizacji
Termin realizacji wynosi od 4 do 8 dni. W szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu. Czas ten wskazany jest w dniach roboczych.
W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów
Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier, paczkomaty jeżeli są dostępne dla danych gabarytów). Każdy pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy.
Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
Prawo odstąpienia od umowy
Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie pod zamówienie Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy wykonane na specjalne zamówienie: dekoracje na wymiar, ze zmiana koloru lub rozmiaru na niedostępny w stałej ofercie sklepu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w przesyłce lub w formie pisemnej na adres e-mail sklepy@artpasaz.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.

Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek).
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.

W przypadku gdy Konsument dokonuje zwrotu towaru, który posiada uszkodzenia, rysy, otarcia dyskwalifikujące produkt do dalszej odsprzedaży, Sprzedawca obciąży go kwotą odszkodowania z tego tytułu.
Proces rozpakowywania zwrotów jest monitorowany i rejestrowany.

Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Zwrot towaru następuje na adres:

Artpasaż
ul. Zdrojowa 1a
58-306 Wałbrzych


Zwrotu płatności za towar sklep wykonuje, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu.

Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep.

ReklamacjeSprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad
W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej zakupionych w Sklepie towarów, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego w naszym serwisie albo w formie pisemnej na adres email produkcja@artpasaz.pl lub pocztą tradycyjną na adres

Artpasaż, ul Zdrojowa 1a, 58-306 Wałbrzych

wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.

Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:
Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.
Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.

W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.

Warunki techniczneAby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
Aktywne konto poczty elektronicznej;
urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

Dane osobowe i polityka cookies


Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

Postanowienia końcoweUmowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Podczas rozpatrywania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platforma ODR - interaktywnej strony internetowej stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
W sytuacji, gdy Sprzedawca dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w Serwisie w formie jednolitej.

Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie i obejmuje usługi świadczone przez Serwis od dnia jego opublikowania.

Data publikacji regulaminu: 09-07-2021r.
--------------------------------->> wzory dokumentów odstąpienie od umowy………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
NIP ………………………………………..
(jeśli dokonywałeś zakupu na fakturę)
dane składającego oświadczenie

Dane Sklepu
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… [przedmiot sprzedaży] zawartej na odległość w dniu…… [data otrzymania produktu].

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do dnia ………………… w stanie niezmienionym.


……………………………
podpis składającego oświadczenie--------------------------------->> wzory dokumentów reklamacja………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
NIP ………………………………………..
(jeśli dokonywałeś zakupu na fakturę)
dane składającego oświadczenie

Dane Sklepu
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy*
nieodpłatną naprawę towaru*
obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*


……………………………
podpis składającego reklamację
*niepotrzebne skreślić